Uvjeti i pravila korištenja

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.lajavci.com sa svim poddomenama i web stranicama koje pripadaju domeni lajavci.com, dalje u tekstu Internetski portal Lajavci.

Internetski portal Lajavci je u vlasništvu Jurice Mikulića iz Zagreba.

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge Internetskog portala Lajavci, što podrazumijeva neregistrirane i registrirane korisnike.

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja Internetskog portala Lajavci. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem Internetskom portalu Lajavci upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

U svrhu korištenja usluga Internetskog portala Lajavci, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Internetskom portalu Lajavci putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Internetskom portalu Lajavci te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao.

Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Internetskom portalu Lajavci dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte. Internetski portal Lajavci se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Internetski portal Lajavci će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga Internetskog portala Lajavci.

Internetski portal Lajavci može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Internetski portal Lajavci ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.

Internetski portal Lajavci vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Internetski portal Lajavci ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

Internetski portal Lajavci je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad Internetski portal Lajavci.

Internetski portal Lajavci zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i Internetskog portala Lajavci podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Internetski portal Lajavci ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Internetski portal Lajavci od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Internetskom portalu Lajavci svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Internetski portal Lajavci kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte. Internetski portal Lajavci ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela Internetskog portala Lajavci, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Internetskog portala Lajavci.

Internetski portal Lajavci ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

Internetski portal Lajavci ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku zbog korištenja Internetskog portala Lajavci.

Internetski portal Lajavci sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Internetski portal Lajavci ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Internetski portal Lajavci će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Internetski portal Lajavci omogućuje javno objavljivanje oglasa i s time povezane usluge koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Internetskom portalu Lajavci objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
Oglasi moraju biti napisani na Hrvatskom jeziku.
Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
Internetski portal Lajavci zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
Internetski portal Lajavci ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
• kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
• kad se objavom oglasa krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kad sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
• kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
• kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
• kad postoji sumnja na zloupotrebu Internetskog portala Lajavci
Internetski portal Lajavci zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
Objavom oglasa na Internetskom portalu Lajavci korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Internetski portal Lajavci da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima.
Internetski portal Lajavci ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

Elektronička komunikacija između korisnika Internetskog portala Lajavci namijenjena je razgovorima vezanima uz životinju ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi informiranja o detaljima oglasa.

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Internetskom portalu Lajavci dužni:
• redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
• prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Internetskom portalu Lajavci nije dopušteno
• rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
• tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
• psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
• slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
• rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 1.2.2020. godine.

Sve primjedbe i prigovore možete dostaviti u pisanom obliku putem e-pošte na adresu: podrska@lajavci.com